LightWeb
Femundshytten
LightWEB
Startside

Femundshytten    Aktiviteter    Hytter på gården    Buer inne i Femundsmarka    Kuvolsetra    Bilder    Linker    Kontakt oss

LightWeb
LightWeb

Buer inne i Femundsmarka
Gammelbua Roasten | Nyhytta RoastenKrokåthåbuaKrokåthåløa |
Gammelbua Roasten
Gammelbua ble satt opp rundt 1900 av Jakob og Ole Femundshytten (senere Ole Haugen) Disse var tvillinger. Bua stod på nabotomta og var tømret av svensker og stod sammen med Rørosbua/Hallgrenbua. Denne tomta(rørosbua)hørte den gang til Jonasvollen , men ble overtatt av to fra Røros.
Gammelbua ble overtatt av Femundshytten og plassert ved siden av det som dengang var gammelbua der (årestue)
 
  Gammelbua har 4 sengeplasser,gang med kokemuligheter på gass
 
 
Nyhytta Roasten
Nyhytta er satt opp 1969-1970 på tomta etter den første bua som Femundshytten (Unsgård) hadde her. Den eldste bua ble satt opp på begynnelsen av 1800 og var ei ljørbu. Nyhytta er tømret av tidligere fjelloppsyn i Femundsmarka, Holger Edstrøm Nyhytta ble påbygd en gang/kjøkkenkrok i 2006
 
Nyhytta har 3 sengeplasser og egen kjøkkenkrok  
 
Krokåthåbua
Bu fra slutten av 1700-tallet, opprinnelig ljørbu som var plassert 40 m lenger øst på toppen av en bakke. Der var det værhardt,så 1904 ble bua flyttet dit den står i dag. Det er byttet ut noen få stokker, ellers er bua original  
 
 
Krokåthåløa
Dette var opprinnelig ei høyløe. Femundshytten hadde utslåtter rundt løa. Graset ble hentet med hest på vinteren og kjørt den 12 km lange veien til gården. Når gubban var inne i marke og slo starrgras, lå de oftest på høyseng inne i løa. Samtidlig drev de med garnfiske i grøtåa og tjønnan rundt omkring for å ha med fisk hemat til familien. Denne formen for matauk var helt nødvendig for å overleve på disse avsidesliggende fjellgårdene. Løa har 3 sengeplasser og ligger idyllisk til 20 meter fra bredden av Grøtåa/ Krokåthåen i hjertet av Femundsmarka
Sarte sjeler vil ha det til at bare Finnmark har større mygg enn her ved løa.

Den frodige bjørkrøsta rundt bua, samt noe av myra innafor er privat område og tilhører Femundshytten
 
 

LightWeb

Femundshytten


Kontaktperson: Tommy Berndtsson
Adresse: Femundshytten 937
                    2555 Tufsingdalen

Mobil: +47 91 39 64 44 -Tommy
                        90235390-Milda . 41463356-Lill
E-post:
 post@femundshytten.no 
Tilbakemeldinger 


© LightWeb